+420 493 532 784

Volejte Po-Pá 9 - 17 hod.

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a firmou prodávající výprodejové zboží se slevou , které lze zakoupit pouze v kamenné prodejně. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo od dopravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami.

2. Záruční podmínky

Kupující je povinen ve vlastním zájmu zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí a je povinen všechny zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu. Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. Obchodního zákoníku. Takto způsobené vady je třeba reklamovat u příslušné přepravní společnosti ihned po zjištění.

V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek  400,- Kč a zboží bude na náklady kupujícího zasláno na jeho  uvedenou  adresu.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Dále záruka zaniká a nevztahuje se na poškození vzniklá mechanickým poškozením zboží, odstraněním štítků se sériovými čísly, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, zboží, které bylo upraveno zákazníkem (ohýbání, zkracování, nátěrem...), používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím. Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.

3. Délka záruky

U zboží prodávaného ve výprodeji se slevou (zboží s poškozeným obalem, krátkodobě používané, nekompletní, rozbalené, použité pro prezentaci...), je záruční doba zkrácena až na 12 měsíců dle §626 zákona č. 40/1964 Sb.

4. Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno, nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu jen  vyměnit za zboží se stejnými, nebo lepšími parametry a nevracet za zboží peníze. V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis. V případě 3 stejných opakovaných vad na zboží má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu, kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Prodávající vadnou věc vymění, případně  poskytne slevu dle dohody. Prosíme také zaslat fotodokumentaci poškozeného zboží. U zboží dodávaného zahraničními dodavateli, může být mezi prodávajícím a kupujícím sjednána pro vyřízení reklamace včetně odstranění vad lhůta 90 dní.

V případě reklamace je kupující povinen na vlastní náklady zajistit  dopravu.

5. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.6. 2015. Reklamační řád je zpracován s ohledem na zákon č. 136/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb. Tento zákon stanoví veškeré bližší podrobnosti, které nejsou v tomto Reklamačním řádu zmíněny. Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací zboží. Firma si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.

Zaregistrujte svůj e-mail a budeme Vás informovat o novinkách a akcích.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace.